Title:

Trò chơi vương quyền 1A:

Sói tuyết thành Winterfell

(Dire wolves of Winterfell)

Language:

vietnamese

ISBN:

 

Publisher:

Van hoc

Translated by:

Hà Ly

Year:

2012

Book:

Paperback - split in 2 volumes

 


Title:

Trò chơi vương quyền 1B:

Vua phương Bắc

(King of the North)

Language:

vietnamese

ISBN:

 

Publisher:

Van hoc

Translated by:

Hà Ly

Year:

2012

Book:

Paperback - split in 2 volumes